תלמידים קוראים

תלמידים קוראים לפני ואחרי הטיפול

תלמידה מספר 1

תלמיד קורא

לפני הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד קורא

אחרי הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד מספר 2

תלמיד קורא

לפני הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד קורא

אחרי הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמידה מספר 3

תלמיד קורא

לפני הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד קורא

אחרי הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד מספר 4

תלמיד קורא

לפני הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד קורא

אחרי הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמידה מספר 5

תלמיד קורא

לפני הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד קורא

אחרי הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד מספר 6

תלמיד קורא

לפני הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד קורא

אחרי הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד מספר 7

תלמיד קורא

לפני הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד קורא

אחרי הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד מספר 8

תלמיד קורא

לפני הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תלמיד קורא

אחרי הטיפול

לתיאור מילולי של קטע האודיו

תפריט נגישות